รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลสแกนไวรัสจาก bitdefender

ประกาศครับ ประกาศผู้โชคดีที่ร่วมสนุกตอบคำถามในรายการวิทยุเมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา
โดยรางวัลที่แจกคือ โปรแกรมสแกนไวรัสจาก bitdefender

1.คุณพรทวี ธิวรรณรัศ
2.คุณอนุชิต ร่มโพธิ์ทองเจริญ
3.คุณสุชาติ บุญธรรมสุข
4.คุณชุติมา ชาลี
5.คุณโสภณ เตตะยานนท์


แล้วรอร่วมสนุกกันอีกนะครับ

ความคิดเห็น