ระวัง! กรอกผิดรหัสหลุด

ขณะนี้ มีโทรจันตัวใหม่ชื่อ "Pws.Sinowal.AU" ซึ่งนอกจากจะเป็นโปรแกรมที่ฝังตัวในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดลอกข้อมูลการพิมพ์แล้ว ยังสามารถติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งานทางอินเทอร์เน็ต โดยเมื่อพิมพ์คำว่า "bank" ที่ browser จะมี Pop-up ให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงรหัสเอทีเอ็ม ATM PIN โดยอ้างว่าเพื่อความปลอดภัย หากพบ Pop-up ดังกล่าว เพื่อนไม่ควรตอบกลับ หรือให้ข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ธนาคารขอให้ท่านทำการตรวจสอบเว็บไซต์ก่อน Submit ข้อมูลใดๆ โดยคลิกที่สัญลักษณ์ "รูปแม่กุญแจ" ที่มุมขวาล่างของ browser เพื่อตรวจสอบข้อมูล Certificate ให้แน่ใจว่าเป็นเว็บไซต์ของธนาคารที่เราช้บริการจริงหรือไม่

ความคิดเห็น