คลิปวิดีโอใช้โปรแกรมอะไรดู ดาวน์โหลดได้จากที่ไหน ?

ส่วนใหญ่เราจะได้ไฟล์พวกนี้จากเพื่อนหรือดาวน์โหลดมาจากเน็ต
ซึ่งหลายคนจะเจอปัญหาว่าพอได้มา ก็ไม่รู้จะเปิดด้วยโปรแกรมอะไร?

จริงๆ แล้วในสินโดวส์เองก็มีโปรแกรม Windows Media Player ที่ใช้เปิดไฟล์พวกนี้

ซึ่งถ้าลองเปิดดูแล้วไม่ได้ ก็อาจลองไปดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นๆ มาช่วย เช่น
QuickTime Player ดาวน์โหลดได้ที่ http : //www.apple.com
VLC-Media Player ดาวน์โหลดได้ที่ http : //www.videolan.org/vlc/

ลองดูได้ผลไม่ได้ผมยังเมนต์คำถามไว้ได้ครับ

ความคิดเห็น