เรื่องของทศนิยมกับค่าที่แท้จริง

เรื่องเข้าใจผิดที่หลายคนคิดว่าเป็นแบบนั้น คือเรื่องของทศนิยมที่แสดงในหน้าจอ เนื่องจากมีหลายคนที่ชอบที่จะใช้คำสั่งเพื่อจัดรูปแบบให้ทศนิยมเป็นไปตามที่ต้องการ เช่น 2.594 พอเราแปลงเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งก็จะได้เป็น 2.59 แต่คุณทราบไหมว่าถึงบนหน้าจอจะแสดงเป็น 2 ทศนิยมอยู่ก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็ยังมีค่าทศนิยมเหมือนเดิมคือ 2.594 ดังนั้นในหลายครั้งจึงพบว่าพอเอาไปคำนวณต่อ ผลลัพธ์ที่ได้จึงผิดเพี้ยนไป

ความคิดเห็น

Unknown กล่าวว่า
แล้วต้องแก้ไขอย่างไรครับ

ที่จะทำให้ค่าที่มองเห็นกับค่าจริงเป็นค่าเดียวกัน

ขอบคุณครับ