แปลงตัวเลขเป็นคำอ่านบาท

ฟังก์ชันยอดฮิตเวลาทำเอกสารพวกใบเสร็จคือ BAHTTEXT โดยเป็นฟังก์ชันที่ใช้แปลงค่าตัวเลขในเซลล์อ้างอิง เป็นคำอ่านภาษาไทยที่มีการใส่หน่วยบาทและสตางค์ เช่นพิมพ์ 123 ไว้ที่เซลล์ A1 หากที่เซลล์ A2 เราใส่สูตรว่า =BAHTTEXT(A1)โปรแกรมก็จะแปลงค่าออกเป็น “หนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน

ความคิดเห็น