Google AdSense คืออะไร?

Google AdSense เป็นการนำโฆษณาของ Google มาแสดงบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อผู้เข้าชมคลิกที่โฆษณา เจ้าของเว็บก็ได้รับเงินค่าตอบแทน โดยเงินที่ได้มานั้น ก็มาจากผู้ที่ลงโฆษณาผ่าน Google Adwords นั่นเอง ซึ่งระบบการโฆษณาของ Google นั้นจะแตกต่างกับหลายๆ ที่ คือ การแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์จะวิเคราะห์จากเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ แล้วแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาขึ้นมา ช่วยให้การลงโฆษณาทำได้ตรงกับเป้าหมายและกลุ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์นั่นเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http:/www.google.com/adsense

หรือหาอ่านได้จาก Click.today 3.0 รวย 1 ล้านใน 1 ปี

ความคิดเห็น