ปากกาไฮไลต์ช่วยจำ

เวลาเราอ่านเอกสารหากเราต้องการเน้นข้อความใด เราก็จะต้องใช้ปากกาเมจิกระบายเน้นเป็นไฮไลต์ ซึ่งใน Word เองก็มีเครื่องมือที่ทำงานคล้ายๆ กัน โดยเวลาจะใช้ก็คลิกที่ Text Highlight Color เลือกสีที่ต้องการ จากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไประบายที่ข้อความที่ต้องการเน้น

ความคิดเห็น