ลากเมาส์แล้วได้เลข 1-2-3...

ถามไถ่กันมาบ่อยเหลือเกินว่า เมื่อเราพิมพ์ 1 และลาก AutoFill แล้วทำไม Excel ถึงแสดงค่าตัวเลขต่อไปเป็น 1 เหมือนกันหมด โดยไม่ยอมเปลี่ยนเป็น 1-2-3... ซึ่งผมมีเทคนิคเล็กๆ สำหรับการแก้ไขเรื่องนี้ได้หลายวิธี

วิธีที่หนึ่ง ให้พิมพ์ 1 ที่เซลล์แรก และพิมพ์ 2 ในเซลล์ถัดไป จากนั้นไฮไลต์ทั้งสองเซลล์ แล้วค่อยลาก AutoFill จากจุด Fill Handle (จุดสี่เหลี่ยมสีดำเล็กๆ ตรงมุมขวาล่างของเซลล์) วิธีนี้คล้ายๆ กับเป็นการการบอกช่วงห่างของตัวเลขก่อน ซึ่งถ้าเปลี่ยนการพิมพ์จาก 2 เป็น 3 แทนผลการลากก็จะเป็น 1-3-5-7-9.... วิธีที่สอง เริ่มต้นโดยพิมพ์เลข 1 จากนั้นให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วค่อยให้เมาส์ลาก AutoFill เพียงเท่านี้ โปรแกรมก็จะพิมพ์ 1-2-3 ไปเรื่อยๆ ตามที่คุณลากเมาส์แล้วครับ

ความคิดเห็น