เว็บปั่น เว็บหมวกดำ เว็บหมวกขาว คืออะไร?

คำพวกนี้เป็นคำที่ใช้ในกลุ่มคนหารายได้ออนไลน์ในบ้านเรา สำหรับเว็บปั่นก็หมายความว่า เว็บที่สร้างมาเพื่อหารายได้จาก Google Adsense โดยมีการใส่เนื้อหาเข้าไปจำนวนมากๆ ส่วนเว็บหมวกดำ ก็หมายถึงเว็บไซต์ที่ใช้เทคนิคแนวโกง Google Adsense เช่น ใช้วิธีการ Spam Keyword หรือการสร้าง Link Farm หลอก หรือรันสคริปบางตัวเพื่อเพิ่มยอดรายได้ ส่วนเว็บหมวกขาว ก็เป็นเว็บไซต์ที่ทำตามกฎนั่นเอง

ความคิดเห็น