ประกวดนิทานยอดเยี่ยม

มีข่าวมาฝากเผื่อใครอยากลองเขียนนิทานประกวด จัดโดยมูลนิธิเด็ก เขาจัดกันเป็นปีที่ี 15 แล้ว เปิดโอกาสให้กันตั้งแต่เด็กยันเป็นผู้ใหญ่

กติกามีดังนี้

  1. เนื้อหาส่งเสริมจินตนาการ สอดแทรกสาระและคติ
  2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  3. ไม่จำกัดรูปแบบ อาจเป็นเรื่องจิตนาการ หรือเรื่องเหมือนจริงก็ได้
  4. เป็นงานประพันธฺใหม่ ไม่แปล ลอกเลียน หรือดัดแปลงโครงเรื่องจากที่อื่น
  5. ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน
  6. ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 14

รางวัลยอดเยี่ยมได้เงิน 25,000 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.ffc.or.th

ความคิดเห็น