One day in your life "Michael Jackson"


ถึงแม้ผมจะไม่ใช่สาวกของ Michael Jackson แต่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบเพลงช้าๆ ของเขาไม่ว่าจะเป็น Heal The World , You Are Not Alone, We are the world, ben แต่ที่ชอบมากๆ คือ One day in your life ฟังทีไรก็อดต้องร้องตามไม่ได้ เชื่อไหมครับว่าฟังครั้งแรก ผมนึกว่าเป็นเสียงร้องจากนักร้องหญิงสักคนหนึ่ง จนมาวันหนึ่งถึงได้รู้ว่าเป็นเสียงของนักร้องผิวสี ที่ใครๆ ก็เรียกเขาว่า King of POP ตอนได้รู้ข่าวการเสียชีวิตของเขา... รู้สึกใจหาย ถึงเขาจะทำตัวแปลกไปหน่อย แต่ทุกผลงานของเขานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ ที่เราควรเอาเป็นแบบอย่าง หลับให้สบายเถอะนะ "Michael Jackson"


One day in your life
You'll remember a place
Someone touching your face
You'll come back and you'll look around, you'll . . .

One day in your life
You'll remember the love you found here
You'll remember me somehow
Though you don't need me now
I will stay in your heart
And when things fall apart
You'll remember one day . . .

One day in your life
When you find that you're always waiting
For a love we used to share
Just call my name, and I'll be there
You'll remember me somehow
Though you don't need me now
I will stay in your heart
And when things fall apart
You'll remember one day . . .

One day in your life
When you find that you're always lonely
For a love we used to share
Just call my name, and I'll be there.

André Velloso - Rio de Janeiro, Brazil

ความคิดเห็น