โฆษณาคอมพิวเตอร์.ทูเดย์ ใหม่ล่าสุด

นี่เป็นโฆษณาคอมพิวเตอร์.ทูเดย์ อันใหม่ล่าสุด เอามาฝาก ก่อนจะเปิดจริงในรายการวิทยุที่คลื่น 98.0 Mhz. ฟังแล้ววิจารย์กันได้ครับ

ความคิดเห็น