เรื่องของ Hiren’s boot

เสียงจากรายการ วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 เรื่องน่าสนใจได้แก่
- แผ่น Hiren’s boot สามารถใช้บูตระบบ แบ่งพาร์ทิชัน และฟอร์แมทได้ใช่มั๊ย
- เตะYou tubeแล้วดูดคลิปออกมา
- Daemon Tool เปิดเกมจากแผ่นความคิดเห็น